Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Специфичните цели

Специфичните цели

 • Разработване на две дългосрочни национални стратегии във водния сектор, вплитащи целите за климата в политиките за водния сектор в България и адресиращи прехода към климатична неутралност и общество, устойчиво на измененията на климата:
  • Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България
  • Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България
 • Подобряване на капацитета на администрациите на бенефициентите МОСВ и МРРБ да:
  • анализират и планират дългосрочни политики и конкретни мерки във водния сектор с адресиране на политиките и целите в областта на изменение на климата
  • планират мобилизирането на инвестициите за прилагане на водните политики, отчитащи всички въпроси по изменението на климата
 • Изграждане на капацитет на ВиК дружествата в страната за интегриране на въпросите за преход към климатична неутралност и адаптация към изменение на климата в бизнес плановете си за развитие, като:
  • се разработят пилотни Планове за действие за преход към климатична неутралност за две ВиК дружества и се реализират демонстрационни дребномащабни инвестиционни мерки от разработените планове.
  • се разработи методическо ръководство за изготвяне на Планове за действие за преход към климатична неутралност и адаптация към изменение на климата се подготвят и проведат обучения на служителите на ВиК дружествата
 • Засилване на междуинституционалната координация при разработване на стратегически документи с адресиране и интегриране на въпросите по климата в секторните политики
 • Повишаване на осведомеността и създаване на добре информирана общност от граждани и неправителствени организации, която да бъде партньор, опонент и коректив на администрацията по отношение на националните политики за преход на водния сектор към въглеродна неутралност и адаптация към изменения на климата.